Dumper2018-12-21T07:52:18+00:00

Project Description

Dumper

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de dumper. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de dumper dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie

  • technische begrippen van de dumper
  • bouw van de dumper
  • laaddiagram en stabiliteit van de dumper
  • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de dumper
  • batterij
  • pictogrammen

Praktijk

  • dagelijkse controle van de dumper
  • technische bediening van de dumper
  • toepassing veiligheids- en verkeersregels
  • stapelen, laden en lossen van lasten in rek- en blokstapeling.

Certificering

Geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
Niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
Per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

leeftiijd min. 18 jaar
medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN

Een broodjesmaaltijd is inclusief indien de opleiding bij LOGIS doorgaat.

Duur van de opleiding: afhankelijk van de ervaring van de betrokken medewerkers in onderling overleg te bepalen

Plaats van de opleiding: in het bedrijf, indien voldaan de noodzakelijke pedagogische eisen (whiteboard, projector met scherm, voldoende mobiele arbeidsmiddelen en praktijkruimte)

Opleiding op maat?
Kom ik in aanmerking voor subsidies?

Geplande opleidingen