Aanslaan van lasten2018-12-21T07:52:46+00:00

Project Description

Aanslaan van lasten

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren lasten aanslaan. Behalen van “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend lasten moeten aanslaan en verplaatsen.

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • soorten lasten
 • soorten hijsmiddelen
 • aanslagmethodes
 • belasting hijsmiddelen
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de hijsmiddelen
 • pictogrammen

Praktijk

 • dagelijkse controle van de hijsmiddelen
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • aanslagtechnieken

Certificering

Geslaagd = “Attest van bekwaamheid”

Niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”

Per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

leeftiijd min. 18 jaar

medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN

Duur van de opleiding: afhankelijk van de ervaring van de betrokken medewerkers in onderling overleg te bepalen

Plaats van opleiding:

 • LOGIS te Oudsbergen of Waarloos
 • in het bedrijf, indien voldaan de noodzakelijke pedagogische eisen (whiteboard, projector met scherm, voldoende mobiele arbeidsmiddelen en praktijkruimte)
Opleiding op maat?
Kom ik in aanmerking voor subsidies?

Geplande opleidingen