Train-de-trainer opleidingen2018-12-21T08:47:38+00:00

Project Description

Train-de-trainer opleidingen

Doel van de opleiding

Het opleidingen van interne trainers voor diverse types van interne transportmiddelen

Inhoud van de opleiding

Theorie

 • Opfrissen veiligheids- en verkeersregels
 • Technische begrippen en bouw van het interne transportmiddel
 • Laaddiagram en stabiliteit van het interne transportmiddel
 • Bouw en werking van batterij
 • Theoretisch model i.v.m. anticiperen op rijgedrag en foute handelingen
 • Risico-analyse
 • Pictogrammen en signalisatie

Praktijk

 • Dagelijkse controle van de interne transportmiddelen
 • Het evalueren van de medewerkers met behulp van een praktijkevaluatie naar de toepassing van de verkeersregels en naar de technische besturing van de interne transportmiddelen
 • Aanleren van instructievaardigheden en anticiperen (door middel van feedback) op rijgedrag van de cursisten
 • De methode is gebaseerd op: wat doe je? hoe doe je dat? waarom doe je dat zo?
 • Bespreken van praktische situaties en linken naar de principes van anticiperend en preventief handelen
Opleiding op maat?
Kom ik in aanmerking voor subsidies?

Geplande opleidingen