Meeneemtruck (kooiaap)2018-11-16T12:33:05+00:00

Project Description

Meeneemtruck (kooiaap)

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de meeneemtruck. Behalen van het “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met de meeneemtruck dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de meeneemtruck
 • bouw van de meeneemtruck
 • laaddiagram en stabiliteit van de meeneemtruck
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de meeneemtruck
 • batterij
 • pictogrammen

Praktijk:

 • dagelijkse controle van de meeneemtruck
 • technische bediening van de meeneemtruck
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels
 • stapelen, laden en lossen van lasten in rek- en blokstapeling.

Certificering

 • Geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
 • Niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
 • Per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftiijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN


Extra info:

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg te bepalen.
Plaats van opleiding:
In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, TV, video, voldoende trucks en praktijkruimte).

Opleiding op maat?
Kom ik in aanmerking voor subsidies?

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen