Coaching op de werkvloer2018-12-21T08:39:33+00:00

Project Description

Coaching op de werkvloer

Doel van de opleiding

De medewerkers hebben een vaktechnische opleiding gevolgd. (heftruck, reachtruck, orderpicktruck, stapelaar/elektrotranspallet, rolbrug, …)

Doel van de actie

Middels een opvolging en bijsturing van de activiteiten op de werkvloer het rendement en de veiligheid van de handelingen verhogen met gevolg minder (bijna-)schadegevallen.

Inhoud van de opleiding/coaching

  • Voorafgaand zullen de handelingen door een LOGIS-instructeur geobserveerd worden. Dit alles in samenspraak met het bedrijf. De LOGIS-instructeur brengt hiervan verslag uit.
  • COACHING op de werkvloer De LOGIS-instructeur zal de handelingen opvolgen en bijsturen tijdens de normale activiteiten, zo nodig een oefenparcours opzetten en individueel de medewerkers opleiden.
  • We stellen de veiligheidstips ter beschikking van de medewerkers.
  • De eerste leidinggevenden (teamleaders) zullen zodanig gestuurd worden dat ze ideeën verzamelen om achteraf afspraken (in overleg met de leidinggevende) op te stellen die dan van toepassing zijn in het magazijn.
  • Per deelnemer zal de LOGIS-instructeur een korte evaluatie opstellen en bespreken met de verantwoordelijke.

Certificering

Je ontvangt een “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”.

Toelatingsvoorwaarden

leeftijd min. 18 jaar

medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemer: veiligheidsschoenen.

Duur van de opleiding:  Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg te bepalen.

Plaats van opleiding: In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen.

Opleiding op maat?
Kom ik in aanmerking voor subsidies?

Geplande opleidingen