Bulldozer2018-11-16T12:27:25+00:00

Project Description

Bulldozer

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met de wiellader / bulldozer / bobcat. Behalen van “Attest van bekwaamheid”.

Doelgroep

Medewerkers die uit hoofde van hun job, dagelijks efficiënt, veilig en kostenbesparend met deze toestellen dienen te werken.

Inhoud van de opleiding

Theorie:

 • technische begrippen van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • bouw van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • veiligheidsregels m.b.t. het gebruik van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • signalisatie

Praktijk:

 • dagelijkse controile van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • technische bediening van de wiellader / bulldozer / bobcat
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels

Certificering

  • Geslaagd = “Attest van bekwaamheid”
  • Niet-geslaagd = “Certificaat van gevolgde veiligheidsopleiding”
  • Per deelnemer wordt een beoordelingsblad met de behaalde scores en advies uitgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • leeftiijd min. 18 jaar
 • medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder intern transportmiddel

Praktische regelingen

Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN


Extra info:

Duur van de opleiding:
Afhankelijk van de ervaring van jullie medewerkers is de duur van de opleiding in onderling overleg af te bepalen.
Plaats van opleiding:
In uw bedrijf, indien voldaan aan de nodige pedagogische eisen (whiteboard, TV, video, voldoende toestellen en praktijkruimte).

Opleiding op maat?
Kom ik in aanmerking voor subsidies?

Geplande opleidingen

Gerelateerde opleidingen